13-03-2017 lúc 14:10
Chia sẻ

Nội dung tại đây.

Các tin tức khác
Comment
Anonymous
Em họ của bạn tôi là người đồng tính, nó yêu chính chị gái của mình. Mẹ nó và bố nó rất sốc về chuyện này, họ từ yêu thương chuyển sang ghét bỏ con bé. Tại sao đồng tính lại không được?
Anonymous
Chấp nhận yêu bi nhưng khi bi muốn yêu người khác giới các bạn hãy cảm giữ nếu không được hãy chấp nhận ra đi kiếm người cùng đạo như thế sẽ hp cả hai
Anonymous
Tại sao chữ lgbt cùng nhau nhưng cộng đồng lại kỳ thị chữ bi. Các bạn đấu tranh để mọi người công nhận các bạn mà chính trong cộng đồng lại không hổ trợ nhau. Nếu người ta là bi thì bạn chấp nhận yêu
Website này được thành lập và duy trì với sự tài trợ từ COC Hà Lan, vận hành bởi CSAGA và cộng đồng Nữ Yêu Nữ tại Việt Nam.