Mời bạn gửi câu chuyện của mình tại đây Để chia sẻ câu chuyện của bản thân hoặc của người mà bạn quen biết, hãy gửi về cho chúng tôi bằng cách ấn vào phần “Mời bạn gửi câu chuyện của mình tại đây”. Các thông tin cá nhân sẽ hoàn toàn được giữ bí mật, chúng tôi sẽ biên tập lại trước khi lên trang nếu cần thiết. Cảm ơn bạn.
30-08-2020 lúc 21:11
30-06-2020 lúc 23:30
30-06-2020 lúc 23:28
Website này được thành lập và duy trì với sự tài trợ từ COC Hà Lan, vận hành bởi CSAGA và cộng đồng Nữ Yêu Nữ tại Việt Nam.